dušní 8/906, 110 00 praha 1
t: +420 222 314 825
e: info@nedvedarchitekti.cz
(obecný email, korespondence přijde všem členům studia)

jan nedvěd
m: +420 731 176 594
e: jan@nedvedarchitekti.cz

kateřina šmardová
m: +420 774 595 005
e: katka@nedvedarchitekti.cz

jakub smolka
m: +420 777 831 415
e: jakub@nedvedarchitekti.cz