Mezi sociálním uměním a magickým realismem, Moravská galerie v Brně – Galerie hlavního města Prahy, 2013
– 2014