Rezidence Gotthardská je čtyřpodlažní bytový dům v blízkosti pražské královské obory Stromovka, v němž se propojují klasické prvky reflektující místní genius loci s jazykem současné architektury. Je postaven na místě staršího kancelářského objektu na trojkřídlém půdorysu obemykajícím dvůr a vychází z kontrastu dynamické, jako by prolamované uliční fasády s nepravidelnými ostěními oken a hladkých, avšak variabilních stěn vnitřního atria, které lemují plochy dřevěných francouzských oken a systém skládacích lamelových okenic.