realizovaná stavba vycházela ze studie zpracované autorským týmem: Viktor Sunek, Lukáš Liesler, Pavel Šmelhaus