Rehabilitace centrálního prostoru sídliště Novodvorská vychází z principu propojování náměstí pomocí betonových platforem s okolím. Tyto „desky“ umožňují eliminaci výškového rozdílu ulice a evokují pozvolné klesání terénu, které poskytuje uživatelům nový prostorový zážitek; jejich stupně lze využití pro sezení. Návrh je založen na konceptu městského náměstí se dvěma úrovněmi – přehlednou pochozí plochou a vrstvou zeleně sestávající z korun stromů nad hlavou chodců. Realizována 1. etapa – bazén, plastika a okolí.