Celková rekonstrukce vilového domu z počátku třicátých let 20.století (původně rozčleněného na několik samostatných bytových jednotek – v rámci přestavby sdružených do jedné). Nová střešní nástavba s plochou střechou, garáž, přístřešky nad vstupy a květníky, jsou adicí připojeny k původní kompaktní hmotě, čímž je docíleno současnější a otevřenější abstraktní kompozice.