Zapomenutá malířka českého modernismu, Moravská galerie v Brně, 2008

Architektonické řešení výstavy jedné z nejpozoruhodnějších malířek meziválečného modernismu v Pražákově paláci Moravské galerie v Brně vycházelo z členění prostoru paneláží a barevnými výmalbami. Proměny barevné atmosféry gradovaly prostor a reflektovaly náladu vystavených děl a tematické dělení expozice s cílem umocnit prožitek diváků.